Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Post Corona Sessions – A Residency on Tape

Wing Mok

NL

Muziek is de grote passie van Wing Mok. Niet zo gek als je weet dat zijn broer hem al op zijn zevende meenam naar Sounds, de platenzaak in Venlo. Hij struinde door de tweedehands albums en kwam thuis met new wave en garagerock. De eerste plaat die hij cadeau kreeg was Superfly van Curtis Mayfield; de groove heeft hem nooit meer losgelaten. Wings post-corona residency draaide om plekken, herinneringen, stemmingen en, natuurlijk, muziek. 

“Ik had nog niet echt een duidelijk idee wat ik wilde maken maar in mijn eerste gesprek met Lucas kwam ik uit op een serie mixtapes die gerelateerd zijn aan specifieke plekken en gebeurtenissen in Eindhoven. We hadden het over het kruispunt van de Kerkstraat en de Wal, waar een vriend me ooit bekende dat zijn leven één grote leugen was en waar Lucas voor het eerst zoende met een nieuwe liefde. Zo begon het”

“Het moest geen soundtrack worden, meer een onderzoek naar lokale geluiden en muzikale associaties met een aantal plaatsen die de laatste tijd betekenisvol waren. Sommige dingen zijn echt lockdown-gerelateerd. De vermoeidheid die erin sloop tijdens de avondklok, maar ook de grimmige sfeer van de rellen op het 18 Septemberplein en de protesten rondom het Stadhuisplein. Ik heb vijf tapes gemaakt gerelateerd aan verschillende locaties; de coördinaten en thema’s staan op de zijkant. We maken er handgesneden boekjes met foto’s bij op de Risoprinter.”

De keuze voor tapes ligt misschien niet zo voor de hand in een tijd dat alles digitaal is maar ook hier zit een verhaal aan vast. “Ergens in 1999 of 2000 kreeg ik van mijn vader zo’n oude Philips boombox die op zijn werk maar stof stond te vangen. Daar begon ik muziek mee op te nemen. Mijn broer liet me zien hoe ik met een paar kabeltjes simpel muziek kon rippen van radio shows tot tv programma’s. Daar ben ik nooit mee opgehouden.”

Voor de post-corona sessie gebruikte Wing van alles: opnames met de telefoon, samples uit documentaires. “Het idee dat je overal geluid vandaan kan halen neemt me terug naar de kamer van mijn oma. Ze woonde bij ons in huis en paste eigenlijk altijd op. Misschien dat daarom ook de spelcomputer op haar televisie was aangesloten? Op een gegeven moment had ik door hoe je de soundtrack van een game apart kon afspelen en hoe je de geluidseffecten en nummers in het menu aan of uit kon zetten. Zo begon ik via de stereo ‘mixtapes’ te maken. Als oma vroeg wat ik aan het doen was, zei ik dat ik een spelletje deed. 

Wing is een veelgevraagde dj. Hij draait al zo’n 14  jaar en haalt zijn tracks overal vandaan. “Neem het nummer Ayo Technology, dat 50 Cent heeft opgenomen met Justin Timberlake – allemaal nerveuze beats en bliepjes maar wat een sound als je de instrumentale versie neemt!” Hij hoort overal mogelijkheden. “Als je Jolene van Dolly Parton op een ander toerental draait,  gaat er een wereld voor je open.”

Door de residency is hij anders over zijn muziekkeuzes gaan denken. “Ik ben als dj altijd een beetje een vreemde eend in de bijt geweest omdat ik zoveel verschillende soorten muziek in mijn sets gebruik. Tijdens het werken aan de tapes besefte ik dat ik daarin geen concessies hoef te doen. Waarom zou ik tracks spelen, alleen omdat ze populair zijn? En waarom zou ik andere weglaten uit een soort angst dat het niet zou kunnen? Juist als ik me laat leiden door mijn eigen smaak, voeg ik iets toe van waarde en ben ik compleet mezelf!”

EN

Music was destined to be Wing Mok’s true passion from the moment his brother took him to record shop Sounds in Venlo when he was only seven. Ming browsed the second-hand albums and came home with new wave and garage rock. The first record he got as a birthday present was Superfly by Curtis Mayfield’s; the groove never let go of him since. Wing’s post-corona residency was all about places, memories, moods, and music of course. 

“I didn’t really have a clear idea of what I wanted to make, but in my first meeting with Lucas, I decided on a series of mixtapes related to specific places and events in Eindhoven. We talked about the corner of Kerkstraat and Wal, where a friend once confessed to me that his whole life was one big lie, and where Lucas had first kissed a new love. That’s how it started.”

“It shouldn’t be a soundtrack, but more of an investigation into local sounds and musical associations with a few places that had recently been meaningful to me. Some things are really related to the lockdown. The fatigue that got to me during curfew, or the violent atmosphere of the riots at 18 Septemberplein and the protests around Stadhuisplein. I made five tapes related to different locations: the coordinates and themes are printed on the side of the cassette. We’re adding hand-cut booklets with photographs, made on the Riso printer. 

The choice for tapes might seem a bit less obvious in a digital age but this too comes with a story. “Somewhere in 1999 or 2000, my father gave me an old Philip boomboxes that was gathering dust at the place where he was working. I started recording music with it. My brother showed me how easy it was to rip music from radio shows or tv programmes: all it took was a couple of cables. And I never stopped doing that.”

For the post-corona sessions, Wing used all kinds of sources, including phone recordings and samples from documentaries. “The idea that you can find sounds anywhere takes me back to my granny’s room. She was living with us and she was often looking after us. Maybe that’s why the game computer was connected to her television? At some point, I had figured out how to play the soundtrack of a game separately, and how to switch the sound effects and tunes on and off in the menu. That’s how I started to make ‘mixtapes’ over the stereo. When my gran asked me what I was doing, I just said I was playing video games.”

Wing is in demand as a dj. He’s been playing for 14 years now, and he finds his tracks anywhere. “Take that song Ayo Technology that 50 Cent recorded with Justin Timberlake – nothing but nervous beats and bleeps, but what a sound when you play the instrumental version! He hears possibilities in the most unexpected places. “Fiddling with the speed of Dolly Parton’s Jolene, opens up a whole new world.”

The residency made him rethink his choice in music. “As a dj, I’ve always been the odd one out because I use so many different kinds of music in my sets. While I was working on the tapes, I realised that there really is no need for me to compromise. Should I play some tracks, just because they’re popular? And should I leave out others, from fear that they are ‘not done’? Following my own taste actually makes the set more valuable, and lets me be myself completely!”