Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Very Open Call – Rotterdam

Deze residentie wordt georganiseerd door Dorian Kingma en Myrthe Krepel van Collectief SMELT als onderdeel van hun onderzoek via Stimuleringsfonds for Creative Industries bij Residency for the People.

NL

Gezocht: twee mensen* die graag iets willen doen/maken. ⁠

Dat iets mag alles zijn. De enige twee voorwaarden zijn dat je het heel erg graag wilt doen en dat het bijdraagt aan jouw ontwikkeling. Wat dat iets precies is, is helemaal aan jou. ⁠

Misschien heb je een plan in je hoofd dat je al langere tijd wilt uitvoeren? Of een idee dat je graag werkelijkheid zou willen maken? Of misschien wil je iets nieuws leren? ⁠

Het kan echt van alles zijn: van visvijver tot kostuum, van boek tot een performance, van nieuwe woonvorm tot … Jij bedenkt het! We moedigen mensen aan die niet in de creatieve sector werken om te reageren op deze oproep. Met residency for the people willen we de artist in residence** formule openen voor iedereen. Hiermee willen we mensen de tijd en ruimte bieden om te experimenteren, onderzoeken en maken rondom iets dat zij belangrijk vinden.⁠

We bieden jou in de periode februari tot en met maart een werkplek in het wijkpaleis in Rotterdam West waar jij kunt werken aan jouw project. Daarin wordt je geholpen door ontwerpers Myrthe Krepel en Dorian Kingma. Er zijn twee plekken beschikbaar binnen Residency for the People. Iedere deelnemer ontvangt 250 voor deelname en 250 voor materiaalkosten/productiekosten van je project.

Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje waarin je vertelt wie jij bent en wat je wilt doen naar opencall@residencyforthepeople.com⁠
Doe dit voor 6 februari.⁠

Vragen? bel/app Dorian 0644586149⁠

*Ieder mens mag meedoen. Wat je achtergrond ook is, hoe oud je ook bent. ⁠

**Een artist in residence is kunstenaar die wordt uitgenodigd om een tijdelijke woon- en werkplek te betrekken los van hun bekende omgeving. Dit geeft de kunstenaar de gelegenheid om onderzoek te doen, nieuw werk te creëren of tentoonstellingen voor te bereiden. Een residentie geeft de kunstenaar letterlijk en figuurlijk ruimte: om te wonen, te experimenteren, onderzoek te doen of te maken en zo zijn of haar kunstenaarsschap te ontwikkelen.

EN

Wanted: two people* who would like to do/make something.

That something can be anything. The only two conditions are that you really want to do it and that it contributes to your development. What that is, is totally up to you!

Maybe you have a plan in mind that you’ve wanted to implement for a long time? Or an idea that you would like to make a reality? Or maybe you want to learn something new?

It can really be anything: from a fish pond to a costume, from a book to a performance, from organizing your photo library to … You name it! We especially encourage people who do not work in the creative sector to respond to this call. With Residency for the People we want to open the artist-in-residence** formula to everyone. In this way we offer people the time and space to experiment, research and create something that they find important.

From February to March we offer you a place in ‘het Wijkpaleis’ in Rotterdam-West to work on your project. You will be coached by designers Myrthe Krepel and Dorian Kingma. Depending on your situation, this can be done outside office hours. We support you wherever necessary. Do you want to do something with music? We’ll arrange people and material that is necessary for that. Do you want to weld steel or pour concrete? We will look for someone to help you with that! In addition, Myrthe and Dorian will also challenge you to step outside your comfort zone.  

There are two spots available in this residency. Each participant will receive 250 euro for participation and 250 for material/production costs for the project. 

Do you want to join? Send an email to opencall@residencyforthepeople.com in which you tell us who you are and what you want to do (in text, video, audio; whatever is most comfortable for you!). Do this before February 6. 

Questions? Don’t hesitate to call or message us: you can reach Dorian via 06-44586149. 

*Anyone can participate. Whatever your background, no matter how old you are.

**An artist in residence is an artist who is invited to occupy a temporary living and working space separate from their familiar environment. This gives the artist the opportunity to do research, create new work or prepare exhibitions. A residency literally and figuratively gives the artist space: to live, to experiment, to conduct research or to make and thus to develop his or her artistry.