RESIDENCY FOR THE PEOPLE

HOME OPEN CALLS DIARIES

Scroll verder voor de Nederlandse vertaling

We presently offer three different residency opportunities:

The Unblock Workshop
Deadline: 17 May, 2021
Number of participants: 3

The first ever neurodiversity design workshop, the Unblock Workshop is part of a series of innovative workshops aiming to investigate how design can help neurodiverse people find their place and voice in the world. This open call goes out to all neurodiverse people who are interested to participate in one or more of our practical design projects. For the full text of the Open Call, click here.

Home is where the ♥ is
Deadline: 1 June, 2021.
Number of participants: 1

As you can see for yourself, there is no way www.residencyforthepeople.com can stay like this! But Do you know your way around html and css or wordpress for example, without being a professional web designer (yet)? Or do you have little technical knowledge but fantastic ideas how Residency for the People can make an online home? Join us now! For the full text of the Open Call, click here.

The Post-Corona Sessions
Deadline: 1 June, 2021.
Number of participants: 1

For more than a year now we’ve been mucking around with corona. Some people are more affected than others. In the Post-Corona Sessions, Residency for the People challenges you to make new plans. You don’t need to know exactly what you want to do in advance (you can though), but it all just starts with the thought: ‘One day, I would love to…’ For the full text of the Open Call, click here.

Send your proposals or any questions about the open calls to opencall@residencyforthepeople.com

We hebben op dit moment drie verschillende residency plekken:

De Unblock Workshop
Deadline: 17 Mei 2021

De allererste neurodiverse design workshop, de Unblock Workshop, is onderdeel van een innovatieve serie workshops bedoeld om te onderzoeken hoe design er aan bij kan dragen dat neurodiverse mensen hun plek en hun stem vinden in de wereld. Deze oproep is bestemd voor alle neurodiverse die interesse hebben om deel te nemen aan een of meer van onze praktische design projecten. Voor de volledige tekst van de Open Call, klik here.

Home is where the ♥ is
Deadline: 1 juni 2021.
Aantal deelnemers: 1

Zeg nou zelf: www.residencyforthepeople.com kan onmogelijk blijven zoals het nu is! Ben jij handig met bijvoorbeeld html en css of met wordpress, maar ben je (nog) geen websitebouwer van beroep? Of heb je weinig technische kennis maar wel fantastische ideeën over hoe Residency for the People online een eigen thuis kan maken? Dan zoeken we jou! Voor de volledige tekst van de Open Call, click here.

De Post Corona Sessies
Deadline: 1 juni 2021.
Aantal deelnemers: 2

We zijn nu al meer dan een jaar aan het hannesen met corona. Op de een heeft het meer impact dan op de ander. In de Post Corona Sessies daagt Residency for the People je uit om nieuwe plannen te maken. Je hoeft van te voren nog niet precies te weten wat je wilt doen (mag wel), maar het begint gewoon met de gedachte: ‘ik zou graag eens...’ Voor de volledige tekst van de Open Call, click here.

Stuur je voorstel of je vragen over de open calls naar opencall@residencyforthepeople.com